Вие разглеждате: онлайн обучение

Учениците, които по здравословни или други уважителни причини не могат да са присъствено на училище след края на извънредната епидемична обстановка, имат право да се обучават онлайн още до 30 учебни дни. За целта те трябва да подадат заявление до директора, придружено с медицински или друг документ, който аргументира отсъствията. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Ако средно за чуждите ученици образователните загуби в следствие на пандемията са били към 6,8 месеца, то за българските ученици изоставането е с около 1 година. Ако доскоро 53 на всеки 100 деца от икономиките със средно развитие, към които спада България, са били в „образователна бедност“ (нов термин за…