Вие разглеждате: деца Сливен

От Държавна агенция закрила на детето публикуваха резултати от направената проверка в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. При проверката е установено, че при лечение на деца без придружител се използва връзването на крайниците на децата в разрез с правилата на лечебното заведение.