Вие разглеждате: осигуряване

Полицията в Перник с конкретни мерки за осигуряване на обществения ред и сигурността по време на изборите за местна власт и националния референдум