Вие разглеждате: Оперативна

Лимит от 558 801 лв. получава област Перник по схема „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Министър Лиляна Павлова: В рамките на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 ще създадем пет фонда на принципа на финансовия инженеринг

Министър Терзиева: Надявам се в края на септември да бъдат пуснати средствата по първа и трета оси на Оперативна програма Регионално развитие