Вие разглеждате: Дари

“Стомана Индъстри“ АД дари безвъзмездно на Община Перник сервитутно право върху земята, през която преминава новият градски питеен водопровод