Вие разглеждате: Грабят

Извършена е кражба на 160 л трансформаторно масло оттрафопост, собственост на ЧЕЗ – България.