Lotus homes

Общи условия за ползване на сайта Perniknews.com

 

I. Общи разпоредби 


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта  Perniknews.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Perniknews.com, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта  Perniknews.com. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели. Perniknews.com не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на  сайта Perniknews.com

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие в сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили чрез регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта


"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Perniknews.com се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.