mycomputer.BG

Общи условия за ползване на сайта Perniknews.com

 

I. Общи разпоредби 


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта  Perniknews.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Perniknews.com, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта  Perniknews.com. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели. Perniknews.com не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на  сайта Perniknews.com

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие в сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили чрез регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта


"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Perniknews.com се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.