mycomputer.BG

Фондация „П.У.Л.С.” финализира проект „Семейство без насилие – участвай активно и ти!”

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 232 | Брой коментари 0
09:36 01.12.2019

През месец ноември 2019 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” финализира работата си по проект „Семейство без насилие- участвай активно и ти!“, финансиран от Министерство на правосъдието.

Проектът стартира през месец май 2019 година и в рамките на 6 месеца бяха реализирани серия от инициативи за подкрепа на хора, пострадали от насилие. Услугите за подкрепа включваха: кризисно посрещане на случаи на пострадали и упражняващи насилие, настаняване в Кризисния център на пострадали от домашно насилие, социално посредничество, психологическо консултиране на пострадали и упражняващи насилие, юридическа подкрепа, водене на дела и др. Проведените консултации са над 2 000, подкрепени са над 130 жени, мъже и деца, засегнати  от насилие.  В програмата за консултиране на упражяващи насилие са включени 15 човека.

В рамките на проекта проведохме регионално проучване на основните потребности и нужди на магистратите, полицаи, социални работнци и други специалисти при работа със случай на домашно насилие и бе изготвен Мониторингов доклад с включен анализ на прилагането на ЗЗДН и оценка на потребностите на професионалистите при прилагане на ЗЗДН и новите промени в НК.

Над 60 човека участваха в кръгли маси в градовете  Перник, Брезник, Ковачевци, Радомир, Трън и Земен. По време на работните сещи участниците обсъждаха различни работни казуси и да споделиха опит при работа със случаи на домашно насилие. Специално внимание беше обърнато на предизвикатествата в работата с пострадали от насилие. Идентифицирани бяха проблемни зони свързани с малкия брой на специалистите и липсата на обучения за работа по темата насилие.  Сред дискутираните теми бяха ефективността на Закона за защита от домашно насилие и последните  промени, предоставяните социални услуги за подкрепа на пострадали и работа с извършители и др.

 Важна тема засегната със специалистите беше продължаващата подкрепа и необходимостта в работата с пострадалите от насилие да се надгради подкрепата чрез пилотиране на преходно жилище.

В рамките на проекта „Семейство без насилие – участвай активно и ти“ Фондация „П.У.Л.С.“ пилотира услугата преходно жилище. «Преходно жилище» е естествено продължение на излизането от услуга Кризисен център и Програмите по рехабилитация и интеграция и подпомага осъществяване на социалната услуга в общността, свързана с обучение за придобиване на знания и умения за самостоятелен живот, с цел социализация и ресоциализация на хората, ползващи тези услуги.  Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, за придобиване на умения за самостоятелен начин на живот. Работата с настанените предполага създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга, осъществяване на дейности за постигане на социално включване, както и осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява.

Всички създадени материали в рамките на проекта са достъпни на сайта на Фондация „П.У.Л.С.“ – www.pulsfoundation.org

Място за вашият банер

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени