Lotus homes

Фондация „П.У.Л.С.“ и Център за изследване на демокрацията ще направят анализ на политиките за работа с насилие в България

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 256 | Брой коментари 0
12:50 30.12.2019

Фондация „П.У.Л.С.“ стартира серия от инициативи за оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване. До този момент в България не съществува подобен мониторингов обзор,както и не съществуват достатъчно надеждни и валидни инструменти, измерващи както прилаганите политики, така и инстституционалните практики.

Планира се създаване на мониторингова методология за оценка на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието по полов признак в България; Оценка и мониторинг на политическата, правната и институционална рамка в България; Създаване на препоръки за подобряване на политиките във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола, както и за провеждане на периодичен мониторинг на тези политики.

Анализът ще се реализира в рамките на стартиращ международен проект "Разработване на мониторингова методоглия и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България.", финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът стартира през ноември 2019 година и ще продължи две години.

Фондация „П.У.Л.С.“ ще реализира дейностите в партньорство  с Център за изследване на демокрацията, като организация, доказала своя авторитет в насока реформа, мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху обществените политики. Дейностите ще се реализират в партньорство и с международен партньор с дългогодишен опит по проблема. Академия по права на човека е неправителствена организация, която работи за укрепването на човешките права в Норвегия. Организацията има дългогодишен опит в тематика, свързана с човешките права, като демократично гражданство, теми свързани с равенството и др..

Трите организации се поставят за цел повишаване на информираността и компетентността по проблема на всички нива чрез засилване на сътрудничеството между различните сектори.

Споделения опит ще постави на дневен ред и междуинституционални и международни въпроси.

Bitaka

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени