Избори 2021 - условия за отразяване

УСЛОВИЯ И ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА 14 ноември 2021г. в новинарски  сайт „Перник нюз“ - www.perniknews.com

 

УСЛОВИЯ:

Според действащото законодателство, предизборната кампания ще започне 30 дни преди изборния ден на 15.10.2021 г. и приключва в 24,00 ч. на 12.11.2021 г.

Кампанията се води на български език.

„Перник нюз“ предоставя едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията. Всяка публикация, банер или рекламен видео клип или друга форма на агитация се осъществяват при условията на предварително заплащане.

Кампанията се отразява от „Перник нюз“ под формата на видео клипове, хроники, публикации, снимки, обръщения и други форми, договорени от управителя на фирмата собственик „Тандем компютърс“ ЕООД и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
В предизборната кампания се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез сайта „Перник нюз“ под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, мястото на видео прозорците, времето на видимост се определят по споразумение между ръководството на „Перник нюз“ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Всички агитационни материали се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от „Перник нюз“ при едни и същи условия и цени.

Когато е публикуван текстов материал, банер или видео клип, накърняващо правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до ръководството на „Перник нюз“ в срок до 24 часа след публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на материала. „Перник нюз“ задължително публикува отговора до 24 часа след неговото получаване, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Правото на отговор е безплатно.

Редакцията си запазва правото да откаже публикация, ако в нея се съдържат обидни квалификации и недоказани твърдения по адрес на: партии, коалиции и регистрирани кандидати за изборите.
При заявки за публикации на фиксирано място се прилага правилото: По реда на заявката.

ТАРИФА

Пакетни предложения:
Пакет 1 – 2 500лв.
– Банер /статичен/ в дясна колона или банер /статичен/ до логото на първа страница за цялата предизборна кампания, изготвен от Вас.
– Неограничен брой публикации /със снимков материал/, свързани с партията или коалицията, поръчала пакета и изпратени от предизборния щаб.

Пакет 2 – 1 500лв.
– Банер /статичен/ на първа и други страници за цялата предизборна кампания, изготвен от Вас;
– До 35 публикации /със снимков материал/, свързани с партията или коалицията, поръчала пакета и изпратени от предизборния щаб.

Пакет 3 – 1 000лв.
– Банер /статичен/ в дясна колона на други страници за цялата предизборна кампания, изготвен от Вас;
– До 24 публикации /със снимков материал/, свързани с партията или коалицията, поръчала пакета и изпратени от предизборния щаб.

Цена на бройка :
– Голям банер -900 лв.
– Малък банер- 500 лв.
– еднократна публикация -220 лв.
Платена публикация- 250 лв. / Задължително се обозначава като платено съобщение/
Всички цени са с ДДС!

Редакцията си запазва правото да откаже публикация, ако в нея се съдържат обидни квалификации и недоказани твърдения по адрес на: партии, коалиции и регистрирани кандидати за изборите.
При заявки за публикации на фиксирано място се прилага правилото: По реда на заявката.

Информация за собственика:

„Тандем компютърс“ ЕООД
Адрес: гр.Перник, ул. „Раковски“ 3/6А
ЕИК 202410637

Управител: Иван Павлов
GSM: 0898 866 855
E-mail: office@perniknews.com
www.perniknews.com

01.09.2021г.

ИЗБОРИ за народно събрание 2021

Договори по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет

Посредник (да/не)

Предмет на договора

 

Срок на договора

Медия

Обща сойност

(в лева без ДДС)

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД"

НЕ

Пакет 1

12.11.2021

Перник нюз

2083,33

 

Коалиция БСП за България” - Перник

 

НЕ

Пакет 3

12.11.2021

Перник нюз

833,33

ПП "ЕНП"  от КП „Изправи се БГ! Ние идваме“

НЕ

Пакет 3

12.11.2021

Перник нюз

833,33

Политическа партия "Волт" НЕ Пакет 3 12.11.2021 Перник нюз 833,33
Инициативен комитет за издигане на Лозан Панов за президент и Мария Касимова НЕ Платена публикация   Перник нюз 183,33