mycomputer.BG

За информация на перничани: Заповедта за удължаване на бедственото положение в града

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 516 | Брой коментари 0
08:38 28.12.2019

На основание чл. 44 ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 1, ал.2 и ал.3 , чл. 49 ал. 1, чл.51, ал.2 от Закона за защита при бедствия и Протокол № 5/27.12.2019 г. на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствие във връзка с обявеното със заповед № 1951/21.12.2019г., допълнена със заповед № 1974/23.12.2019г. на кмета на община Перник бедствено положение на територията на община Перник за срок от 7 дни, считано от 9.30 часа на 21.12.2019г. и поради необходимостта да бъдат продължени неотложните аварийно-ремонтни дейности и мерки, чрез които да се предотвратят крайно негативни последици за здравето на населението и за икономиката в община Перник, което не може да се постигне чрез обичайни дейности по защита на общество.

НАРЕЖДАМ:

1. Удължавам срока, за който е обявено бедствено положение на територията на община Перник, с 30 /тридесет/ дни, считано от 28.12.2019г., от 9.30 часа.

2. Да продължи изпълнението на разпореденото в т.2 - т.5 в заповед № 1951/21.12.2019г.

3. Да продължи изпълнението на възложените мерки съгласно заповед № 1974/23.12.2019г.

4. Да продължи изпълнението на Аварийния план за реагиране за преодоляване на водната криза и последиците от нея, приет на заседание на кризисен щаб с протокол № 4/24.12.2019г.

5. За овладяване на кризисното положение вследствие суша - да се има за изпълнение и следното:

5.1 Представяне на доклад от „Монтажи“ ЕАД за извършване на сондажни дейности в карстовия басейн във Витоша. Започване на сондажни дейности, след съгласуване с принципала на дружеството

Отговорник- инж. Тихомир Димитров, Изп. дир. на „Монтажи“ ЕАД

Срок – 27.12.2019 г. за представяне на доклада

За сондиране, след потвърден положителен доклад

5.2 Възлагане на юридически лица, разполагащи с необходимата техника за почистване и ремонт на старите каптажи по селата, водопроводи към Помпена станция

Отговорник – инж. Мирослав Стоицев, зам.кмет на Община Перник

Срок - 30.12.2019г.

5.3 Да се направи проучване за свързване на утаителя на старата пречиствателна станция към новата пречиствателна станция: за необходимост от изготвяне на документи и за извършване на неотложен ремонт от „Монтажи“ ЕАД, след съгласуване с принципала на дружеството.

Отговорник- инж. Камен Каменов, прокурист на ВиК ООДПерник инж. Тихомир Димитров, Изп. дир. Монтажи ЕАД

Срок - 31.12.2019г.

5.4 Извършване на спешни и неотложни ремонтни дейности по водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Перник от ВиК ООД, Перник и Монтажи ЕАД, след съгласуване с принципала на дружествата.

Отговорник- инж. Камен Каменов, прокурист на ВиК ООДПерник

Отговорник- инж. Тихомир Димитров, Изп. дир. На „Монтажи“ ЕАД

Срок - постоянен, до преодоляване на кризата

5.5. Ремонт на нова пречиствателна станция съгласно изготвен проект за утаител.

Отговорник – инж. Мирослав Стоицев, зам.кмет на Община Перник

Срок – след строителни книжа и отпускане на средства

6.Незабавно да ми се докладва при невъзможност за изпълнение на възложените задачи за незабавно вземане на решение за оказване на помощ и съдействие.

Отговорник – инж. Мирослав Стоицев, зам.кмет на Община Перник

Срок – постоянен, до преодоляване на кризата

7.Заповедта да се връчи на отговорните служители от Община Перник за изпълнение, да се обяви на електронната страница на Община Перник. Настоящата заповед влиза в сила незабавно .

К М Е Т :

/Станислав Владимиров/


 

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени