Всички ученици от област Перник, успешно завършили VІІ клас, вече са записани и ще продължат образованието си

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 335 | Брой коментари 0
13:14 29.08.2019

Общият брой на седмокласниците в училищата от област Перник през учебната 2018/2019 г. беше 960. С помощта на екипите, сформирани по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 938 ученици от област Перник, които успешно са завършили VII клас, вече са записани в училища и ще продължат образованието си, научихме от Ваня Коконова, началник на Регионалното управление на образованието в Перник.

Очакват се резултатите от поправителните изпити преди началото на учебната година на 15 ученици от VII клас. Успешно издържалите изпитите ще бъдат насочени от РУО – Перник и записани в училищата с прием в VIII клас, в които има останали свободни места. Учениците, които не положат успешно поправителните изпити през следващата учебна година ще се обучават отново в VII клас.

След успешно завършване на VII клас трима са заминали в чужбина. През учебната 2018/2019 г. са отпаднали четири седмокласници, на които местоживеенето към момента е извън област Перник и се очаква да бъдат върнати в училище от екипите за обхват по местоживеене.

Равносметката е, че няма ученици, завършили VII клас в Пернишка област, незаписани да продължат образованието си.

През настоящата учебна година бяха сформирани 27 екипи за обхват в област Перник, в състава на които бяха включени общо 254 представители на училища, детски градини, общини, Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Перник, ОД на МВР - Перник и РУО – Перник,от тях: 80 са от училища, 51 от детски градини, 38 от общини, 42 от Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Перник, 31 от ОД на МВР - Перник и 12 от РУО – Перник. При извършените обходи членовете на екипите, съобразно компетентностите си и спецификата на конкретния случай, са набелязвали и реализирали мерки за връщане и задържане на посетените деца и ученици в детските градини и училищата. Екипите са върнали 54 деца и ученици в училищата и детските градини на областта и са реинтегрирани 18 ученици, отпаднали през предходната учебна година.

През миналата учебна 2017/2018 г. 24 екипи за обхват от областта са върнали в системата на образованието над сто деца и ученици, които успешно са задържани.

През следващата учебна 2019/2020 г. екипите за обхват ще продължат съвместната междуинституционална работа по Механизма, насочена към обхващане, включване и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, като акцент ще бъде поставен на дейностите по задържането им в образователните институции и преодоляване на риска от повторно отпадане.

Място за вашият банер

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени