mycomputer.BG

ВиК Перник: Човек фалирал дружеството е съветник на Владимиров! Това морално ли е?

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 6024 | Брой коментари 0
15:58 15.11.2019

От ВиК Перник изпратиха писмо на сайта ни, в което изказват мнението си относно действията на инж.Каменов, който предлага мерки за спасяване от водната криза. Публикуваме го без никаква редакторска намеса.

„Напоследък бяха тиражирани в медийното пространство едностранчиви коментари по отношение управлението на сегашният управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник - инж. Иван Витанов, включително и за лош мениджмънт.  Eто някои факти за наследството, което предишният управител   – инж. Камен Каменов остави и които са допринесли за състоянието на Дружеството в момента:

Кредит за връщане в размер на 2 318 000,00 лв., обезпечен с първи по ред особен залог върху парични вземания – настоящи и бъдещи и ипотека върху дълготрайни материални активи – сградата на Централно управление гр. Перник и имоти на Дружеството в гр. Радомир. Основно средствата са предвидени за погасяване на дължимите по Закон за водите такси, разплащане на задължения към доставчици и закупуване на техника за поддържане на основната дейност на експлоатационното дружество;

Неразплатени задължения с доставчици;

Неплатени задължения за данъци и осигуровки;

Задължения за местни данъци и такси и дивидент;

Дължими такси по Закон за водите 1 640 000.00 лв. 

Предвид гореизложеното, „Водоснабдяване и канализация” ООД с цел да осигури нормалната дейност на Дружеството и да се избегне блокирането на банкови сметки от кредиторите пристъпи към рефинансиране на съществуващия банков кредит. Новият кредит е договорен при много по-изгоден лихвен процент. Средствата са използвани за изплащане на остатъка от предишният кредит, оконочателно разплащане на старите натрупани задължения към Басейнова дирекция в едно с дължимата законна лихва за забава за период 2001г.-2012г., неплатени осигуровки и данъци останали от предишното управление и плащане на дължими суми към доставчици, за които има сключени споразумения за разсрочено плащане и са неуредени при тегленето на предходния банков кредит.

Относно стопанисването на предоставените за управление активи:

ВС „Пчелина непитейна вода” – обособена система за нуждите на промишленото водоснабдяване на град Перник е изведена от експлоатация, поради кражби на част от промишлен тръбопровод, стоманени тръби ф1200 мм. – невъзстановена.

ВС „Студена сурова вода” – разрушени шахти на калници и въздушници, откраднати спирателни кранове на аварийния водопровод от язовир „Студена” до ПСПВ гр. Перник, както и част от водопровода – стоманени тръби ф 600 мм. Поради недопустимото техническо състояние на аварийния водопровод, същият не е в състояние да бъде ползван по предназначение.

Недопустимо техническо състояние на пречиствателната станция за питейни води. За сравнение в момента тече изпълнение на договор за доставка и монтаж на нови съоръжения, които да подобрят качеството на водата и намалят експлоатационните разходи.

 

Лошо техническо състояние на каптажи, резервоари, санитарно-охранителни зони, главни водопроводи, уличната водопроводна и канализационна мрежи и съоръженията към тях. По време на сегашното управление и съгласно сключен договор с АВиК от 11.03.2016г. Дружеството е направило разходи за инвестиции в размер на 1 152 000,00 лв за период  2016-2018г. и 389 000,00 лв от 01.01.2019г. до 30.09.2019г..

Автопарка и механизацията за основната дейност е с недостатъчен капацитет и в недобро техническо състояние. Купувана е и техника втора употреба, която с направените ремонти до момента надвишава стойността за нова. При сегашното управление има сключени 4 договора за финансов лизинг, с които e закупена нова техника както следва: 4 бр.колесен многофункционален багер с челен товарач HIDROMEK, 2 бр. хидравличен чук, 2 бр. самосвал IVECO, 1 бр. верижен минибагер KOMATSU, 1 бр. комбинирана каналопочистваща машина RIONED и 2 бр. товарни автомобили GREAT WALL STEED 5 CLASSIC DOUBLE CAB PETROL с повишена проходимост.

Разрешителните за водоползване и заустване са с изтекъл срок и не са актуализирани, поради незаплатени такси за водоползване и заустване, за което дружеството търпи санкции от контролните органи. Същите са актуализирани при сегашното управление и стриктно се следи срока им на ползване.

През 2014г. средно-месечните парични постъпления са в размер на 777 522 лв. , а към 30.09.2019г. са 1 014 697 лв.. Това ли е лошо управление?

При управлението на инж. Камен Каменов процента на загуби на питейна вода по водопроводната мрежа е 69,40%. Предвид остарялата мрежа и проваления проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура” през предишният програмен период с бенефициент община Перник процента на загубите е увеличен и достига до 75,18% към 30.09.2019г. В резултат  на това се е увеличил броя на авариите средно със 150 бр. на месец, в сравнение с миналата година. По проект на МРРБ се извършва рехабилитация на стената на язовир „Студена”, която не търпеше отлагане.

Относно проблемите със засушаването сме сигнализирали по надлежния ред. По искане на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник е издадена заповед № 562/05.04.2019г. от кмета на община Перник г-жа Вяра Церовска, с която се забранява ползването на питейна вода за непитейни цели за всички населени места на територията на община Перник.  На 07.10.2019г. отново е уведомена общината за ограничения приток в язовир „Студена”. Приложени са разчети само за есенно-зимния сезон по зададените от НИМХ-БАН притоци, на база на които се налага въвеждането на режим на водопотреблението.

На 21.08.2019г. Управителят на  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник инж. Иван Витанов подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура”. За изпълнението на този договор е необходимо да се осигури съфинансиране от Дружеството в размер на близо 9 млн. лв. Тъй като всички активи, собственост на Дружеството са заложени при тегленето на споменатия по-горе кредит от инж. Камен Каменов и невъзможността за предоставяне на обезпечение за нов кредит, възпрепятства осигуряването  на средствата за съфинансиране и забавя стартирането на проекта.

Предвид гореизложеното считаме, че инж. Камен Каменов няма моралното право да дава оценка на ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник. Предлагаме на г-н Станислав Владимиров да изиска информация защо с пари от кредита  не са намерени алтернативни източници за водоснабдяване на гр. Перник, а се предлагат сега?” – се казва в писмото

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени