Въвеждат синя зона в Перник

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 5045 | Брой коментари 0
12:22 26.07.2018

Общинският съвет в Перник прие Наредба N6 за организация на движението на територията на Община Перник.  Документът ще урежда специфичните правила, ограничения и забрани, свързани с  движението на пътни превозни средства  на територията на общината. Паркирането на ППС ще се извършва само на определените и обозначени за целта места. Наредбата предвижда още въвеждане на режим на платено паркиране на пътни превозни средства  на площади, улици и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, като престоят ще се заплаща  по определени от местния законодателен орган ред и условия. Измененията включват още въвеждане на  режим на преференциално  паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, като ще бъдат осигурени определен брой фиксирани и обозначени за това места.

По предложение на зам.-председателя на ОбС Румяна Гьорева бяха приети изменения и допълнения, в т. ч. наказателните постановления да се издават от кмета на община Перник или определен от него заместник-кмет, въз основа на акт, съставен от длъжностните лица по ал. 1. Кметът на Община Перник изготвя и издава предвидените в настоящата наредба заповеди в шестмесечен срок от публикуването на наредбата.

Местнитният минипарламент излъчи Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  По предложение на председателя на групата съветници от ПП ГЕРБ Румяна Гьорева, за член на комисията беше избран представителят на политическата сила в ОБС Андрей Павлов.


 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени