Странни обръщения на днешната сесия! Как Кръстев стана Владимиров, и обидно ли е да си "лумпен"!

от PernikNews
Последно редактирана на: 00:00 03.06.2020 | Прочитания 544 | Брой коментари 0
13:51 03.06.2020

На днешното заседание на Общински съвет Перник Милена Миланова от ГЕРБ излезе на трибуната, за да се обърне към зам.кмета Стефан Кръстев не с неговото име, а с това на кмета  Станислав Владимиров. Странното решение на Миланова предизвика само усмивка на лицето на зам.кмета, който изслуша думите на съветничката, които всъщност трябваше да се чуят от кмета Владимиров.  Миланова каза, че ще се обръща към Кръстев с Владимиров, нищо, че това може да се стори шизофренично за зам.кмета.

"В последното си изявление пред общинския съвет, г-н кмете, Вие заявихте, че трябва да прочетем Закона, по който Вие работите, аз като един "лумпен", се консултирах с адвокат, когото помолих да отговори на въпроса, който за дадох и на Вас : По кой закон работите вие и по кой работим ние - общинските съветници", попита реторично адв. Милена Миланова. Тя цитира Конституцията на Р България и в частност чл. 136 (1), който гласи: Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. Адв. Миланова припомни, че орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет.
Тя припомни още чл. 139:
(1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.
(2) В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.
Адвокат Миланова прочете и записаните разпоредби в чл. 39 от ЗМСМА , гласящи:
(2)Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно – кмета на района, до тяхното завръщане.
Зам. - председателят на Общинския съвет в Перник беше категорична, че не желае нито писмен, нито устен отговор на своя въпрос, с мотива, че не желае да слуша нито задочни обиди, нито задочни лъжи.

След емоционалното изказване на Миланова, Стефан Кръстев също излезе на трибуната. Но не от името на кмета, а от свое собствено. За да каже, че въобще не се е засегнал от думите на Миланова. Но поясни, че терминът „лумпен-пролетариат“ е бил въведен още от Карл Маркс. С това определение са били определени низшите слоеве на пролетариата, който не може да стигне до класовото съзнание.  С усмивка Кръстев допълни, че има самочувствието, че знае трудовете на Маркс. И преди да благодари за вниманието допълни, че в по-късно Маркс определя тази класа като отхвърлена от всички други класи.

Място за вашият банер

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени