mycomputer.BG

Със заповед се въвежда временна организация на движение по ул.,,Владайско въстание”

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 693 | Брой коментари 0
17:01 10.01.2020

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Чл.3ал.2 т.1 от Наредба

№ 6 ,,За организация на движението на територията на община Перник” 

Относно:     Въвеждане  на  временна  организация  на  движение в гр.Перник

по ул.,,Владайско въстание” във  връзка с Обект: ,,Изготвяне на инвестиционен проект за допълнително водоснабдяване и канализация на с. Драгичево Община Перник” и

Подобект: Битов канализационен колектор на с.Драгичево и свръзването му с главния колектор намиращ се на ул.,,Владайско въстание”

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да    се   забрани  движението и паркирането на МПС по ул.,,Владайско въстание” от 13.00часа  на 10.01.2020г. до 24.00ч. на 11.01.2020г. в отсечката от  ул.,,Петър Пенчев”” до ул.,,Димитър Благоев” в двете посоки по изпълнение на Битов канализационен колектор на с.Драгичево и свръзването му с главния колектор намиращ се на ул.,,Владайско въстание”.

Обходен път на движещите се МПС до 10 тона по ул.,,Владайско въстание” посока СТОМАНА ИНДЪСТРИ  І-ви вариант ул.,,Димитър Благоев” ул.,,Атанас Накев” ул.,,Владайско въстание”-СТОМАНА ИНДЪСТРИ ” и втори вариант за тежкотоварни автомобили - ПЪТ І-6,,Възел Хумни дол” кръгово кръстовище Ръкав на път І-6 и път І-6 ул.,,Владайско въстание”.

Натоварените тирове да излизат по ул.,,Владайско въстание” покрай старата бензиностанция Петрол и излизат на път І-6.

Да не се допуска движение от СТОМАНА ИНДЪСТРИ по ул.,,Владайско въстание посока ул.,,Димитър Благоев” на тирове и тежкотоварни автомобили.

2.Да    се   забрани  движението и паркирането на МПС по ул.,,Владайско въстание” от 09.00ч. на 12.01.2020г. до 24.00ч. на 31.01.2020г. в отсечката от  ул.,,Петър Пенчев”” до ул.,,Димитър Благоев” в двете посоки по изпълнение на Битов канализационен колектор на с.Драгичево и свръзването му с главния колектор намиращ се на ул.,,Владайско въстание”

Обходен път на движещите се МПС до 10 тона по ул.,,Владайско въстание” посока СТОМАНА ИНДЪСТРИ  І-ви вариант ул.,,Димитър Благоев” ул.,,Петър Пенчев” ул.,,Владайско въстание”-СТОМАНА ИНДЪСТРИ ” и втори вариант за тежкотоварни автомобили и тирове.

ПЪТ І-6,,Възел Хумни дол” кръгово кръстовище -Ръкав на път І-6 и път І-6 ул.,,Владайско въстание”.

Натоварените тирове да излизат по ул.,,Владайско въстание” покрай старата бензиностанция Петрол и излизат на път І-6.

Да не се допуска движение от СТОМАНА ИНДЪСТРИ по ул.,,Владайско въстание посока ул.,,Димитър Благоев” на тирове и тежкотоварни автомобили над 10 тона.

3. Изпълнителят на ремонтните дейности - А-Строй ЕООД гр.Гоце Делчев да поставят необходимите стандартизационни пътни забранителни, указателни, предупредителни и със задължителни предписания пътни знаци съгладно съгласувания проект  и изискванията на Наредба №3 от 2010г.

4.Отговорно лице по поставянето на пътните знаци от ВОД /ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ/  по  ул.,,Владайско въстание” и   обходен маршрут  е  Ферат Ханьов -Технически ръководител - тел.GSM0899690999

5. След завършване на ремонтните дейности по ул.,,Владайско въстание” е необходимо да се премахнат пътните знаци от ВОД съгласно проекта.

6.Да  се  уведомят  гражданите и транспортните фирми   за  променените  пътни  условия  и  временната организация на движение.  

7.Да се организира дежурство от ІІ-ро РПУ гр. Перник.

8.По време на ремонтните дейности по ул.,,Владайско въстание” в участъците от ул.,,Петър Пенчев” до ул.,,Д.Благоев” Изпълнителят ако се наложи по искане на община Перник да поставят допълнителни  указателни табели  за  обход  на дадени кръстовища в близост до ул.,,Владайско въстание”.

Контролът     по   изпълнение   на    настоящата    заповед      възлагам       на   инж.М.Стоицев   –  ЗАМ. КМЕТ   при       община    Перник .

Препис   от    настоящата     Заповед    да    се    връчи     на  ОД   на   МВР - І-во РПУ   гр.Перник ,    РСПБЗН    гр. Перник  ,    ООСКТТЗ    при    Община  Перник , фирма А-Строй ЕООД гр.Гоце Делчев, за сведение и изпълнение.

Заповедта   подлежи   на   обжалване   по   реда   на  чл.145 и сл. от АПК пред      Административен     съд     Перник      в      14 - дневен       срок     от съобщаването  и   на   всички   заинтересовани   лица   чрез   Кмета   на Община Перник.

Кмет: Станислав Владимиров

                                                                    

Място за вашият банер

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени