mycomputer.BG

Проведе се заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 265 | Брой коментари 0
17:33 27.11.2019

В качеството си на председател на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, заместник областният управител на Перник инж. Васил Павлов проведе заседание на съвета, в което взеха участие представители на общините, териториалните структури, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект".

Общините Радомир, Брезник и Ковачевци представиха изпълнените мерки, залегнали в общинските им планове за енергийна ефективност, както и програмите и проектите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и горива.

Община Радомир е предприела активно включване в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с отпуснати средства, по която са санирани 15 блока. Общинската администрация е възложила обследване и на енергийната ефективност на системите за улично осветление в самия град и по-големите населени места, сред които Друган, Дрен и Стефаново. Резултатите от съответното обследване са докладвани в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. В момента тече разработването на технически проект за изпълнение на заложените в енергийното обследване мерки и се изготвя формуляр за кандидатстване пред финансовия механизъм на ЕИП /Европейското икономическо пространство/ и Норвежкия финансов механизъм. Всички общински сгради на училища и детски градини на територията на общината са санирани и обновени. Изпълняват се и приоритетите в краткосрочната Общинската програма за използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива /2019 – 2021 г./. В тази връзка е разбаробен в идейна фаза проект за отопление и охлаждане на сградата на общинската администрация и на Дома за стари хора. На всички сгради на детските градини в града са монтирани термосоларни инсталации за битово гореща вода. На територията на общината има седем фотоволтаичните инсталации, изградени за собствените нужди на местни предприятия. Обособени са и две инсталации за преработка на биоотпадъци.

От Община Брезник докладваха, че имат утвърдена и разработена Краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, приета от Общинския съвет по предложение на кмета. Основният вид възобновяем енергиен източник, използван от обществения сектор и населението е биомаса, дърва за горене. На територията на общината са изградени и шест фотоволтаични централи в гр. Брезник, с. Режанци, с. Конска и с. Кошарево. За момента общината няма програма за енергийна ефективност, но е в процес на разработване такава.

Представителят на Община Ковачевци уведоми, че се очаква да бъде приета Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 г. Усилията на местната администрацията в екологична посока са насочени към подобряване на условията на живот на населението. Съществено усилие за осъществяване на тази цел е подмяната на дограма на важни обществено-административни сгради, една от които е тази в с. Калище. Разработен е проект за ремонт и реконструкция на Детската градина в с. Лобош чрез саниране, смяна на покрив, вътрешно преустройство, смяна на котел с твърдо гориво и замяната му с такъв на пелети. Екипи подменят и старото улично осветление /живачни крушки/ с енергоспестяващ еквивалент.

В последната точка от заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие бе представена презентация от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект". Тема бе „Местните власти – основна движеща сила по пътя към енергийния преход". Неправителствената организация очерта ролята на държавата и общините за успеха на програмите за енергийна ефективност. По данни на «ЕнЕфект» в момента България отделя близо 120 млн. лв. за енергийни помощи, които се използват за закупуването на дърва и въглища, като в същото време финансира общински програми за подобряване на чистотата на въздуха на стойност над 100 млн. лв.

Въпреки, че през последните години е постигнат напредък, най-вече чрез Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, българските домакинства продължават да са най-неефективни и енергийно бедни в Европа. Страната ни има ограничен достъп и до съвременни енергийни ресурси.

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени