Прокуратурата пита защо КЕВР е наложила само предписание, а не глоба на "Топлофикация" Перник заради шламохранилището

от PernikNews
Последно редактирана на: 00:00 22.06.2020 | Прочитания 171 | Брой коментари 0
14:22 22.06.2020

Прокуратурата поиска КЕВР да спази закона и да реши - ще глоби ли Топлофикация Перник по повод открити нередности в шламохранилището.

Според проверката на обвинението, държавният регулатор е имал достатъчно доказателства да наложи предвидените по закон глоби от 20 000 до 1 млн.лв. КЕВР обаче е наложила единствено предписания на Топлофикация.

Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата, публикувано на сайта й. Припомняме, че след авария Перник остана без топла вода и няколко къщи бяха наводнени и евакуирани. След това се оказа, че проект за строеж на ново хвостохранилище има, но не е построено.

Ето и цялото прессъобщение: "Върховна административна прокуратура (ВАП) е образувала преписка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прецени предпоставките за налагане на предвидената административнонаказателна отговорност по отношение на „Топлофикация –Перник“ АД , в изпълнение на възложена контролно-санкционна власт. Във връзка с авария на 07.05.2020 г. на шламохранилище на „Топлофикация - Перник“ АД - сгуроотвал „7-ми септември“ и пропуск на вода от дигата, ВАП възложи проверка на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В хода на проверката е констатирано неизпълнение на показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Перник” на потребители в град Перник. Показателите за качество са приети от КЕВР, а Общите условия са неразделна част от издадената лицензия на „Топлофикация - Перник“ АД и също са одобрени от Комисията с решение, което представлява общ административен акт.

След проверка на КЕВР, предвид направените констатации, и на основание на Закона за енергетиката /ЗЕ/, с Констативен протокол са дадени задължителни предписания на „Топлофикация - Перник“ АД. Според чл. 206 от ЗЕ на енергийно предприятие, което наруши разпоредби на този закон, на подзаконови нормативни актове по прилагането му, контролът за изпълнението на които е възложен на Комисията, на общи или индивидуални административни актове на Комисията, правнообвързващи решения на АСРЕ или условията на издадената му лицензия, се налага имуществена санкция от 20 000 до 1 000 000 лв. с издаване на наказателно постановление от председателя на Комисията или от упълномощено от Комисията длъжностно лице. Сред материалите, получени във ВАП, не се съдържа информация за наложена санкция. Поради изложеното, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт, ВАП ангажира председателя на КЕВР да упражни правомощията си по отношение на „Топлофикация - Перник“ АД. ВАП изиска да бъде своевременно уведомена за взетите решение и извършените от КЕВР действия

Място за вашият банер

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени