mycomputer.BG

Потребителските кредити у нас растат значително

от PernikNews
Последно редактирана на: 00:00 07.08.2019 | Прочитания 166 | Брой коментари 0
08:46 07.08.2019

Потребителските кредити у нас отбелязват значителен ръст през второто тримесечие на годината. Увеличението на тримесечна база е 13.3%, сочат данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани тримесечното издание на доклада „Икономически преглед“ на Асоциацията на банките в България (АББ).

В края на юни 2019 г. обемът на потребителските кредити възлиза на 11.95 млрд. лв. като за предходното тримесечие те са 10.55 млрд., а през същия период 2018 г. са били 10.02. млрд. лв. Според БНБ причина за ръста е корекция, отнасяща се до обхвата и начина на тяхното представяне.

Ръстът при жилищните кредити е 13.5% за една година като в края на второто тримесечие техният размер е 11.62 млрд. лв. 3 месеца по-рано те са били 11.26 млрд. лв., а година преди това – 10.23 млрд. лв. Повишението на 3-месечна база пък е 3.1%. В края на юни общата сума на депозитите на домакинствата и на нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД), нараства с 8.2%, което е с 0.7% по-малко в сравнение с ръста, регистриран в първото тримесечие на 2019 г.

Депозитите на домакинствата представляват 46% от БВП или 53.05. млрд. лв. Делът на тези депозити в общата сума на депозитите в банките е 66.5%. При нефинансовите предприятия депозитите са с далеч по-малък ръст от 2.4% на годишна база и 7.8% ръст в края на март тази година. Общата им сума е 23.25 млрд. лв. или 20.1% от БВП. Кредитите пък се покачват с 4.6% за година до 33.53 млрд. лв. Кредитите за предприятия, без овърдрафтите, бележатръст от 5.1% на годишна база до 22.05 млрд. лв.

Делът на необслужваните потребителски кредити също нараства до 6.59% от 6.53% през предходното тримесечие. Техният размер е 787.2 млн. лв. В края на юни необслужваните фирмени кредити намаляват до 2.816млрд. лв. от 2.947млрд. лв. тримесечие по-рано. При жилищните кредити се отбелязва спад до 593.6 млн. лв. от 615.2 млн. лв. 3 месеца по-рано.

БНБ прогнозира, че не само през второто, но и през третото тримесечие на годината лихвите по кредитите и депозитите ще се запазят на достигнатите ниски равнища. Влияние за това ще окажат решеният на Европейската централна банка, както и продължаващият приток на привлечен ресурс от резиденти, високата ликвидност и конкуренцията в банковия сектор в България. Средният лихвен процент по потребителските кредити към края на юни е 8.04% спрямо 8.07% за предходното тримесечие. Лихвите по кредитите в евро също спадат до 3.65% от 4.46% три месеца по-рано. За същия период средните лихви по жилищните кредити в лв. се понижават до 3.12%, а за тези в евро – до 3.43%./Монитор бг

 

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени