По-малко осъдени в Перник през миналата година

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 158 | Брой коментари 0
07:31 10.08.2018

През 2017 г. са приключили делата за 494 извършени престъпления. Делата за 140 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 258 - с условно осъждане, за 10 - с оправдаване, за 2 - с прекратяване, а за 84 - с освобождаване от наказание.Данните оповести Териториалната статистика в Перник. Проучването обхваща престъпленията, обвиняемите и осъдените лица в областта през миналата година.

През 2017 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 398 извършени престъпления в област Перник, което е с 26.7% по-малко в сравнение с 2016 година.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 487, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 143 лица или 29.4% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 249 лица, или 51.1% от общия брой на обвиняемите;

• освободени от наказателна отговорност са 83 лица, или 17.0% от общия брой на обвиняемите;

• оправдателна присъда са получили 10 обвиняеми лица (2.1%);

• на 2 лица (0.4%) делата са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 392, като в сравнение с 2016 г. намалява с 27.0%.

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 11, или 2.8% от всички осъдени.

През 2017 г. с най-голям брой и относителен дял са общоопасните престъпления -  241, или 60.6% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на  този вид престъпления са 235, или 59.9% от общия брой на осъдените лица. Спрямо 2016 г. се наблюдава намаление с 6.2% при престъпленията и с 5.2% на лицата, осъдени за извършени общоопасни престъпления.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2017 г. са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 61 извършени престъпления, или 15.3% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. В сравнение с 2016 г. броят на този вид престъпления, завършили с осъждане намалява с 54.5%. Лицата, осъдени за престъпления против собствеността през 2017 г. са 72, като спрямо предходната година се отбелязва намаление с 54.4%.

Perfumes

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени