Одобриха предварителния проект за Общ устройствен план на Перник

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 243 | Брой коментари 0
12:27 11.01.2018

На Общински експертен съвет днес беше приет предварителния проект за Общ устройствен план на град Перник , обхващащ землищата на – Перник, Батановци и селата Драгичево, Дивотино, Студена, Рударци, Ярджиловци, Зидарци, Кладница, Мещица, Люлин, Кралев дол, Големо Бучино, Богданов дол, Расник, Витановци, Боснек, Селищен дол, Лесковец, Радуй, Вискяр Чуйпетлово и Планиница. На срещата присъства кметът Вяра Церовска и зам. –кметът Владислав Караилиев, проектантът арх. Светослав Спасов, представители на институции, експлоатационните дружества и общинската администрация.

„Преобладаващата селищна структура на Община Перник е компактната. Някои населени места притежават линеарна такава, обуславена от природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и главни пътища, които са градообразуващи фактори. Освен това, характерно за някои населени места на територията на общината, включително и на общинския център е дисперсната структура – разпокъсана територия, разделена на квартали или махали и намиращи се на сериозно разстояние една от друга. Освен дистанцията се наблюдава и разделяне на тези жилищни територии с производствени, нарушени или съществено важни национални комуникационни трасета на автомобилния и железопътния транспорт. Тези фактори възпрепятстват обвързаността на жилищните структури с централните територии на населените места, както и обособяването на компактни урбанистични единици“, коментира при представянето проектантът арх. Светослав Спасов.

Общият устройствен план е стратегически документ от регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията. Той свежда всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие. В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени настъпили в социално – икономическите условия през последните години, възниква необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в устройственото планиране, които следва да отчитат:

• качествено нови условия в развитието на различните видове среди - нормативно – правна, икономическа, социална, информационна, устройствена;

• равнопоставеност във формите на собственост;

• различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането;

• възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес.

„Общият устройствен план е съобразен с даденостите на региона и представлява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината. Екипът е запазил като цяло селищата в южните склонове на Витоша и предвижда там да се развива главно туризъм“, посочи арх Спасов.

По думите на експертите, предстои да се оформи окончателния вариант на Общия устройствен план по забележките нанесени в протокола.

Perfumes

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени