Общинските съветници приеха бюджета за 2020 година на община Радомир

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 257 | Брой коментари 0
14:08 01.02.2020

Най-много са средствата за образование, след това за благоустройство, културни и религиозни дейности

С 11 гласа "За" и 5 "Против" бюджетът на Радомир за 2020 г. беше приет на заседание на Общинския съвет в Радомир вчера. 17 211 628 лв. е финансовата рамка на общината за 2020 г. по приходната и разходната част на бюджета.

Приходите за делегирани от държавата дейности са 9 386 948 лв., а местните приходи, сред които обезпечаване на културни и спортни дейности и събития, са 7 824 680 лв. Очакват се приходи от местни данъци в размер на 1 646 000 лв., а от местни такси и цени на услуги - 3 206 861 лв. Взаимоотношенията с централния бюджет под формата на субсидии, разпределени по механизъм, е в общ размер на 11 483 058 лв.

Размерът на средствата на делегираните държавни дейности за образование е 5 665 157 лв., а за местни дейности в тази сфера са планувани 553 700 лв., в които попадат издръжката на детските градини, Центъра за подкрепа на личностното развитие и др.

За социално осигуряване, подпомагане и грижи, средствата делегираните от държавата дейности възлизат на 2 117 143 лв, които отиват за заплати на персонал и издръжка на социалните институции. Местните дейности в тази сфера са в размер на 339 700 лв. и включват програми "Личен асистент", "Програма за временна заетост" и др.

196 216 лв. е размерът на средствата на делегираните от държавата дейности, предвидени за здравеопазване в общината. 30 000 лв. от местни дейности в здравната сфера ще отиват за текуща издръжка на болницата. За отбрана се предвиждат 196 564 лв. за делегирани от държавата дейности.

Разходите за жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство, в това число поддържане и ремонт на улична мрежа, осветление, озеленяване и др., са 3 865 095 лв. Разходите за чистота са в размер на 1 810 338 лв. За основен ремонт на общински пътища са предназначени 586 600 лв., а за зимно поддържане и снегопочистване – 244 762 лв.

Във функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" са предвидени 356 960 лв. за делегирани от държавата дейности, които ще се разпределят между читалищата в общината за развитие на тяхната дейност. 647 882 лв. от местни дейности в тази сфера са предвидени за подпомагане на спортни клубове, музеи, културни и обредни дейности.

 "Бюджетът е балансиран и показва устойчивия растеж и положителното развитие на общината спрямо предходните години. Фокусът в бюджета са младите хора и образованието. Визията ни е дългосрочна и стъпва на солидни основи", заяви Светослав Кирилов, Председател на Общински съвет – Радомир.

Място за вашият банер

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени