Надеждите за по-добро водоснабдяване в Перник са свързани с проекта за воден проект

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 256 | Брой коментари 0
07:31 12.09.2019

Перспективите на дейността на „В и К” – дружеството в Перник са свързани с предстоящия проект „Изграждане на ВиК инфраструктура", за който на 21.08.2019г. е подписан Административен договор Д-34-67/21.08.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне „Изграждане на ВиК инфраструктура".

В резултат от вложените средства се очаква 88 299 жители да се възползват от 23,68 км реконструирана и 3,08 км нова водоснабдителна мрежа. Предвижда се загубите на вода в агломерации Перник и Радомир да намалеят с общо 2 775 914 м3 годишно.

Ще бъде извършена рехабилитация на 8,065 км канализационна мрежа и ще се изградят 27,905 км нова. В резултат на инвестицията към канализационната мрежа през 2023 г. ще се присъединят още 8 009 жители от агломерации Перник и Радомир, а свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6%.

В резултат на проекта през 2023 г. от услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се възползват още 17 876 души от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нови помпени станции от Радомир към ПСОВ Батановци. Ще бъдат изградени и съоръжения за пречистване на азот и фосфор.Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ: 78 591 375,19 лева, от които 66 802 668,91 лева финансиране от Кохезионния фонд 11 788 706,28 лева Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

На 11.03 2016г е подписан договор с Асоциация ВИК Перник за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги .

 

Място за вашият банер

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени