Мина общественото обсъждане на програмата за опазване на околната среда в община Перник

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 297 | Брой коментари 0
20:33 21.08.2017

Общинска програма за опазване на околната среда и като приложение към нея Програма за управление на отпадъците за периода 2017 - 2020 г. предложи за обществено обсъждане днес община Перник. Стратегическият документ е разработен от работна група под председателството на главния инженер Богомил Алексов и  в състав инж. Даниела Мицева - началник отдел "Инвестиции, екология и озеленяване"  и експертите от същия отдел - Асен Илиев и Анна Паргова, които представиха документите.

Програмата и приложението са публикувани преди месец на сайта на общината, за да са достъпни за гражданите, но предложения за промени не са направени.

След решение на РИОСВ-Перник за необходимостта от еко оценка на програмата,  тя ще бъде предложена за приемане от Общинския съвет, който ще контролира изпълнението й.

Програмата е разработена съобразно местното и европейското законодателство и е отворена за промени през периода на действие.

Документът съдържа обща характеристика на общината и основни изводи от анализа на текущото състояние, SWOT анализ, цели и подпрограми с мерки за решаване на идентифицираните проблеми и постигане на целите. Разработена е и система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението.

Една от съществените мерки за опазване на околната среда, предвидени в програмата,  е разяснителна кампания сред местната общност и предоставяне на публична информация, свързана с чистотата на териториите в общината.  Целите са насочени към усъвършенстване на системата за управление на отпадъците, поддържане на биоразнообразието в защитените територии, ефективно използване и управление на горските ресурси, ограничаване до минимум на нерегламентираните сметища, при финансова възможност да се създадат площадки за биоразградими отпадъци и др.

Общинската Програма за опазване на околната среда е за срок на действие четири години. Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на програмата, а при необходимост и предложения за нейното допълнение и актуализиране.

MYcomputer.BG
 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Най-нови
Най-четени