mycomputer.BG

Мартин Жлябинков: Трябва да подобрим дейностите и начина, по който функционира администрацията, за да може да бъде по-достъпна и по-адекватна към интересите на гражданите

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 308 | Брой коментари 0
05:41 05.12.2019

Мартин Жлябинков, главен секретар на Община Перник, с ресор „Спортни и младежки дейности“, в интервю за предаването „Перничани – потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

Водещ: Г-н Жлябинков, какви ще бъдат основните Ви приоритети като главен секретар на община Перник?

Мартин Жлябинков: Първо това, което и с господин кмета имаме като идеи, е да подобрим услугите, които общинската администрация ще предоставя на гражданите. Така че, нашата работа като екип, и на мен като секретар на общината, ще бъде именно това – да подобрим дейностите и начина, по който функционира администрацията, за да може да бъде по-достъпна, по-адекватна към интересите на гражданите. И наистина гражданите да не изпитват затруднения при ползването на услугите, които Община Перник предоставя.

Водещ: Още в самото начало, при встъпването си в длъжност, кметът обеща, че открива гореща телефонна линия за жалби и сигнали на граждани. Имате ли вече впечатления, търсят ли ви и за какво най-често?

Мартин Жлябинков: Да, това беше първата стъпка, която предприехме. Още на втория ден от встъпването в длъжност на кмета и на новия кметски екип открихме горещ телефон. Той работи денонощно и приема сигнали от всякакво естество, които подават жителите на община Перник. Нашата работа е да обработваме всичките тези сигнали и да се стараем да реагираме на всички, да решаваме всички проблеми, за които ни сигнализират гражданите. Моите впечатления от краткото време, в което работи горещият телефон, е, че той е изключително натоварен, заради водната криза, която съпътства жителите на община Перник. Проблемите, за които ни сигнализират на този етап, са основно за места, на които няма водоснабдяване заради кризата, пред която сме изправени в момента. Смятам, че общинската администрация реагира адекватно на всичките сигнали. Успяваме максимален брой от тях да ги предадем към съответните институции. Там, където не можем ние да се намесим, съответно ги предаваме. Изискваме, следим процеса по тяхното отстраняване и в максимална степен се стремим да решаваме проблемите, за които ни сигнализират гражданите на Перник.

Водещ: Вашият ресор ще бъде „Спортни и младежки дейности“, накъде насочвате усилията си?

Мартин Жлябинков: В екипа, който сме формирали, всеки един има и ресори, за които отговаря. На мен като секретар на Община Перник ми е вменено да отговарям и за младежки дейности и спорт. Моите приоритети в тези дейности са в две посоки. Първите стъпки, които вече съм предприел са да проверим изцяло състоянието на спортната инфраструктура, която се намира на територията на общината. Какво е състоянието на всички спортни обекти, да видим проблемите и поетапно да търсим решение на всеки един проблем. Целта е да може базата, която предоставя Община Перник на всички спортни клубове, да бъде в адекватно състояние и всички спортисти и млади таланти, които тренират и ползват тези бази, да се чувстват уютно и приятно в тях. Това са първите стъпки, които съм предприел, откакто съм секретар на общината, отговарящ за младежките дейности и спорта. Също така има Консултативен съвет за младежка политика в общината, с който смятам да надградим това, което е направено до момента. Въобще да бъдем партньор на всички НПО-та, които искат да развиват на територията на общината младежки дейности, и да развиваме съвместни проекти. Проектите, които неправителствените организации подават за партньорство в Община Перник, са един от методите да предоставяме на младите хора хубави неща.

Водещ: Има ли община Перник традиции в областта на младежкия спорт и потенциал, който да разгърне?

Мартин Жлябинков: Разбира се. Община Перник е доказвала, че големи спортисти са излизали от града и общината. Така че няма как да не кажем, че сме дали на всеки един вид спорт големи спортисти. Затова казах преди малко, че се насочваме към базата. Подобрим ли базата и условията, на които да тренират нашите таланти, неминуемо тези млади възпитаници на всички спортни клубове ще покажат своя потенциал. Надяваме се талантите, които излизат от нашия град, да бъдат по-голяма бройка. Имаме постижения на млади спортисти през изминалите години, тази година също. Подготвяме в спортния календар на общината традиционното издание на „Спортист на годината“, който ще проведем на 19 декември, именно за да отчетем всички постижения през изминалата година на територията на общината, които са постигнали нашите спортисти. Така че Перник винаги е бил, и го е доказвал, че е люпилня за спортисти, и то големи.

Водещ: Тези големи спортисти са своеобразен стимул за по-младите хора, които на базата на успехите, биха проявили интерес към спортните дейности?

Мартин Жлябинков: Разбира се, това е начинът. Младите таланти да виждат назад във времето какви легенди е имало в града, те са стимул да продължават и да искат да вървят по техните стъпки. Няма да цитирам имена на велики спортисти от нашия град, хората се досещат какви имена са излезли от тук. Така че, това е начинът младите хора, подрастващите да се амбицират и да дават всичко от себе си, за да вървят по стъпките на своите примери във всеки един от спортовете, с които се занимават.

Водещ: Казахте, че една от основните ви дейности към настоящия момент е свързана с прегледа на спортната база, с която разполагате. Вероятно ще има места, където ще установите, че няма достатъчно спортни площадки или спортни съоръжения. Въпросът с финансирането как ще решите?

Мартин Жлябинков: То е ясно, че Община Перник в краткосрочни рамки не може да реши всички проблеми, които се появят. Защото от информацията, която имам до момента за инфраструктурата на спортните обекти, те наистина се нуждаят от сериозна промяна, сериозна инвестиция, за да се подобрят условията за всичките млади спортисти. Със сигурност Община Перник ще търси възможности за финансиране и от Министерство на младежта и спорта, от държавата, от частни спонсори, за да може под някаква форма в кратки срокове да решаваме всички тези проблеми, които се появяват. Аз сега ще ви дам един пример на това, на което се натъкнахме като ръководство съвсем скоро. Беше направен ремонт на една от прилежащите сгради на зала „Дружба“, с финансова подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Но при тази проверка, която съм разпоредил, се установява, че в залата няма отопление, няма съблекални, няма санитарни възли. Тоест на залата е направен ремонт от предното ръководство, но сега през зимния период тази зала става неизползваема, нефункционална е. Една зала, когато няма отопление, тя може да се използва само и единствено в летния период, но не може да се използва целогодишно. Моята идея и на кмета Владимиров е да направим проект, с който отново да кандидатстваме пред Министерство на младежта и спорта за дофинансиране на предходния проект, който е за ремонт на залата. Целта е да създадем адекватни условия и залата да отговаря на нуждите на всички подрастващи, които тренират в нея. На този етап, съображенията на самите клубове, които я ползват, е, че през зимния период тя ще стане неизползваема. Ние сме реагирали временно – ползват съблекалните и помещенията на останалите зали, които са по борба и щанги, те са ремонтирани, но нали разбирате, че много школи на едно място не е най-удачният вариант. Така че правим нов проект, с който да кандидатстваме пред Министерството на младежта и спорта, за да решим и този проблем, на който се натъкваме от предното ръководство.

Водещ: От една страна има зала, от друга страна пък тя се оказва неизползваема, което на практика означава, че я няма.

Мартин Жлябинков: На този етап абсолютно. Залата е нефункционална, неизползваема. Направен е един ремонт на стойност близо 90 000 лева на това, но не е предвидено нито отопление в залата, нито бани, нито съблекални. Просто наистина е нефункционална. Самите клубове, които ползват залата, изразиха съображения, че на този етап не могат да я използват. Търсим варианти, поне временно, докато кандидатстваме за този проект. Намерили сме компромисен вариант, като сме помолили другите клубове, ползващи другите зали, да си отстъпват съблекалните и санитарните помещения на база график, който сме направили, за да може и дечицата да не ги спираме от тренировъчния процес. Търсим възможно най-оптималния вариант, за да се справим с подобни кризисни ситуации. А тях ги има и на други места, на други спортни обекти. И там ще търсим решение за преодоляването на всички тези проблеми, на които се натъкваме.

Водещ: Очевидно немалко работа ви очаква. Но пък залогът и целта си струват – спортът на младите хора, който е една от кризисните ниши в съвременното общество. Единодушни са всички, че децата се нуждаят от такива съоръжения, за да могат пълноценно да живеят и спортуват.

Мартин Жлябинков: Пропуснах, относно ангажиментите, които общинската администрация е поела, да отбележа, че сме предприели стъпки да подобрим информационния сайт на община Перник. Работата му на този етап не е от най-функционалните, не е от най-достъпните за хората. Самите граждани сигнализират, че в момента на сайта на общината е изключително трудно за намиране, на каквито и да било документи, информация. Ние сме поели ангажимент да изготвим варианти, така че, сайтът да предоставя наистина по-адекватни услуги на своите граждани, да бъде по-достъпен, да бъде модерен, да бъде адекватен за времето си. Така че и в тази връзка сме предприели стъпки и гражданите да бъдат възможно най-улеснени, когато искат да ползват услуги на Община Перник. Както аз мога да си проверя сметката по телефона, да си направя различен превод по електронен път, по този начин ще се постараем и администрацията, и информационният сайт да предоставят такива услуги на своите граждани.

Водещ: Каквато беше и една от основните заявки на кмета на общината Станислав Владимиров. И неслучайно има заместник-кмет по дигитализацията, така че очевидно вече са предприети първите стъпки в тази посока.

Мартин Жлябинков: Именно, с господин Кръстев, който е ресорният зам.-кмет по дигитализацията, сме в непрекъсната комуникация, работим заедно, за да направим услугите, които предоставя общината, възможно най-модерни, ефективни и достъпни за гражданите.

 

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени