Ковачевци и Вранье ще работят по съвместен проект

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 475 | Брой коментари 0
14:55 19.04.2018

Кметът на община Ковачевци  Васил Станимиров  подписа споразумение  за партньорство с Колеж по приложни професионални изследвания- Вранье, Република Сърбия, по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИНТЕРРЕГ - Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е определено да изпълнява функциите на Управляващ орган по Програмата, а Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия е определено да изпълнява функциите на Национален партниращ орган по Програмата.

Проектното предложение,  което разработи и с което кандидатства Община Ковачевци, като   водещ партньор е: „Устойчива и чиста околна среда“.  Това е т.нар. „мек“ проект по Приоритетна ос 3: Околна среда, Специфична цел 3.2. Защита на природата, с партньор Колеж по приложни професионални изследвания (College of Applied Professional Studies Vranje), Вранье, Република Сърбия.

Целите на проекта са Насърчаване и подобряване на използването на общите природни ресурси, както и стимулиране опазването на природата в трансграничната област чрез съвместни инициативи през границата.

В дейностите на проекта  ще бъдат проведени проучвания за биоразнообразието, включващи флора и фауна (защитени, реликтни, ендемични и др. растителни и животински видове, ще бъдат разработени и публикувани 500 каталога, ще бъде разработен уеб сайт, на който ще се качва информация за дейностите по проекта, ще има възможност за  обмяна на информация за иновативни и добри практики в областта на устойчивото използване на природните ресурси, ще бъдат проведени обучения в областта на опазването на биологичното разнообразие.

Ръководството на община  Ковачевци се грижи  за биоразнообразието,  стреми се населените  места на общината  да бъдат чисти и приветливи, да отговарят на нормите за екологично чиста околна среда, с цел оползотворяването на този важен ресурс за развитието на туризма.

„Всички ние сме неразривно свързани с природата, която ни заобикаля и животът ни е немислим без нея. Нека предадем на децата си умението да я пазят.“- призовава Васил Станимиров.

MYcomputer.BG

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени