Кой е Константин Умберто от двата печата в средновековен Перник?

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 162 | Брой коментари 0
07:53 10.06.2020

Печатите са открити при проведени археологически разкопки на хълма Кракра в границите на средновековната крепост Перник. Те са скрепяли кореспонденцията на Константин Умберто до неизвестен за нас адресат. Върху тях освен името е изписана и титулатурата му. Неговата личност е известна на науката от достигналите до нас исторически сведения. Като част от колекцията на РИМ – Перник двата печата са били обект на изследване на някои видни наши учени. В резултат на това изследователите успяват да определят хронологията им, а също така и да проследят развитието на забележителната военна кариера на Константин Умберто.

От сведенията, с които разполага науката, разбираме, че Константин Умберто е с нормански произход и потомък на един от най-известните нормански родове - Отовил. Предполага се, че е племенник на Роберт дьо Отовил (наричан от някои Гаскар) и син на Умбер дьо Отовил. Известно е, че Робер Гаскар успява да завладее Малта и Сицилия, където по-късно, след неговата смърт, е провъзгласено и Сицилианското кралство. Бащата пък, Умбер дьо Отовил, според данните от един негов печат, е патриций, стратег и доместник на нумерите във Византия. Най-вероятно и той, както и много други знатни чужденци, идва в империята, за да търси слава и печалба. Високият ранг на бащата дава тласък в бързото издигане на сина му Константин.

В първия печат от Перник, с диаметър 21 мм, Константин Умберто носи титлите нобелисим и дук. Във византийската военна система дуковете са висши военни, на които понякога е поверявано управлението на важни за империята гранични области. Освен това, дукове са били и висшите военачалници на тагматата – военно формирование от професионални войници, заплащани от императорската хазна. По онова време в нея участвали контингенти от чуждестранни наемници, чиято роля в края на XI в. станала изключително значима. Титлата нобелисим пък, според откривателите на печата, Константин получил в първите години на управлението на император Алексий I като отплата за оказаната помощ в детронирането на Никифор III и е датиран около 1085 – 1090 г. От съхранявани в чужди колекции негови печати ние знаем, че преди това той е имал титлите проедър, протопроедър, куропалат и протокуропалат.

Във втория печат, с диаметър 26 мм, Константин Умберто вече е севаст и дук. В императорския двор първоначално титлата севаст се е носела само от императорите и е била еквивалент на латинското Augustos. По-късно, при император Алексий I Комнин (1081-1118), при когото служи и Константин Умберто, нейното значение било разширено. За севасти били провъзгласени брата на императора - Никифор, а след това и някои други приближени. През 12 в. титлата започва да се раздава на все по-широк кръг от лица и се превръща в почетно звание, което се давало за заслуги и не било обвързано със заемането на определени държавни функции. В чужда колекция се съхранява печат от Сирмиум на Константин Умберто, където той носи титлата протонобелисим и е датиран около 1085 – 1090 г. Това дава основание на откривателите на втория печат да го датират в границите на 1091 – 1095 г.

Ето и някои събития, споменати в писмени извори, в които Константин Умберто е участвал. Ана Комнина ни съобщава, че на 18.10.1081 г., по време на битката с норманите при Дирахиум, той командва подразделение, съставено от франки: „... и над франкските отряди началствали Панукомит и Константин Умбертопул, наречен така заради своя произход“. След това в изворите е отбелязано, че е управител на Кизик, а след смъртта на великия доместик Григорий Пакуриани през 1086 г. получава заповед от императора да остави силен гарнизон там и с отряда на франките да се яви в Адрианопол за война срещу печенегите. На 29.04 1091 г. в решителната битка срещу печенегите при Левунион той отново е командир на франките и се намира на западното крило на византийската армия до куманите. През 1093/1094 г. името на Константин Умберто отново се споменава . Отбелязан е от Ана Комнина като един от организаторите на неуспешния заговор срещу византийския император. Вероятно поради миналите му заслуги и ранг, императорът не го наказва с предвиденото по закон наказание (конфискация на имотите и заточение), защото го откриваме сред участниците във Влахернския събор в качеството на севаст. Името му е споменато на седмо място, непосредствено след имената на родствениците на императора. През 1095 г. той отново комадва военна част във войната срещу куманите. На същото подразделение е възложена и отбраната на теснините в Зигос, както ни съобщава Ана Комнина.

Ранговете от пернишките печати на Константин Умберто, който е един от най-известните за времето си византийски пълководци – дук, нобелисим и севаст, ни карат да приемем, че адресатите на кореспонденцията му са заемали също високи длъжности в империята. С оглед на някои други находки, открити в крепостта, двата печата, скрепящи писмата му до Перник биха могли да се свържат с организирането на разквартирувани тук войскови подразделения от наемници (франки ?) с цел военни кампании.

/Орлин Рачев Регионален исторически музей Перник

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени