Кметовете броят бездомните кучета на всеки 2 години

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 188 | Брой коментари 0
08:41 14.03.2019

Веднъж на две години в периода март-юни или септември-ноември кметовете на общините ще бъдат уведомявани от земеделския министър да правят преброяване на безстопанствените кучета. Това е записано в приетата от правителството Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, приета на последното заседание на правителството.

Кметовете от своя страна ще издават заповед за извършването му. Същото ще се извършва от представители на общината, организации за защита на животните или от други юридически лица, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В преброяването не могат да се включват фирми, извършващи кастрация и обработка на кучетата. Преброяването се ще извършва по методика, като задължително се отчита приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация. За успешното прилагане на методиката на преброяване на безстопанствените кучета е необходимо наличието на определена информация за съответната община: обща дължина на пътната мрежа, и/или общ брой на жилищните сгради, и/или брой на улиците. При липса на достатъчно данни ще може да бъде използван и само един от изброените критерии, като за най-надежден се счита дължината на пътната мрежа на територията на населеното място.

Общините също ще трябва да изготвят конкретни програми за намаляване на популацията на бездомните кучета, се предлага в документа. Кастрираните безстопанствени кучета ще трябва да престояват във ветеринарна клиника след операцията поне 24 часа, пише още в програмата. Докторите ще удостоверяват извършеното чрез водене на дневник по образец с данни за всяко куче-възраст, външни белези, пол, килограми, номер на микрочип и паспорт, дати на кастрация и поставени ваксини, обезпаразитяване, въвеждане във ВетИС и попълнен информационен талон №2 за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствено куче по образец. Другото изискване е, в началото на всеки месец ветеринарните лекари да представят на кмета на общината копия от посочените документи и копия от приемо-предавателните протоколи и информационни талони.

Програмата въвежда масова кастрация, което включва кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% скопени животни от общата популация на безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца. В следващите години от изпълнението на програмата делът трябва да е над 70%./Монитор


 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени