Какво е състоянието на осветлението в пернишкия парк и фонтаните в центъра?

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 195 | Брой коментари 0
12:24 19.07.2019

Всички осветителни тела в Централен градски парк, както и прожекторите на паметника „Кракра Пернишки“ са приведени в нормален режим на робота и светят. Това съобщи в отговор на питане кметът на Община Перник Вяра Церовска по време на редовното заседание на Общински съвет.

В рамките на сесията беше тествана и осветителната система, която потвърди думите на кмета.

Кметът уведоми Общинският съвет следното:

•В проектното задание за водните площи с фонтани пред сградата на Община Перник са заложени 33 /тридесет и три/ броя LED прожектори за подводно осветление – 6W/12V и 6 /шест/ броя LED прожектори за подводно осветление – 20W/12V.

•При пускането в експлоатация на обекта всичките налични 39 LED осветителни тела са били в изправност.

•С писмо с изх. № 13/СЛУ-2538(459) от 28.06.2016г. до ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРНИК 2013“, изпълняваща работата по договор за строителство на обект „Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник“, е уведомен управителят за установени недостатъци и дефекти.

•С писмо с изх. № 13/СЛУ-2538-460 от 26.07.2016г. управителят на ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРНИК 2013“ отново е уведомен за установени недостатъци и дефекти.

•През 2017, при сключване на договор №58/07.06.2017г. между Община Перник и „Ес Пи Ди“ ЕООД, гр. Перник за „Поддръжка и експлоатация на водни съоръжения и поливни системи на територията на град Перник, в това число съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускането им в експлоатация“, с констативен протокол от дата 07.06.2017г. са установени 9/девет/ броя неработещи LED прожектори за подводно осветление – 6W/12V и 4 бр. неработещи LED прожектори за подводно осветление – 20W/12V.

•През 2018г. с констативен протокол от 11.04.2018г., съставен съгласно чл.10, т.1 от договор №35/30.03.2018г., с предмет „Поддръжка и експлоатация на водни съоръжения и поливни системи на територията на град Перник, в това число съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускането им в експлоатация“, са установени общо 17 бр. неработещи LED прожектори за подводно осветление – 6W/12V и 4 бр. неработещи LED прожектори за подводно осветление – 20W/12V. Със същия констативен протокол поради липсата на средства е решено да се демонтират всички LED прожектори от трите басейна, като работещите такива – 2 /два/бр. LED прожектори за подводно осветление – 20W/12V и 16 /шестнадесет/ LED прожектори за подводно осветление – 6W/12V се монтират на мястото на дефектните от обект III – „Басейн с фонтан ГУМ“

•С констативен протокол от 16.04.2018г. останалите 21 /двадесет и един/ броя неработещи LED прожектора са предадени за съхранение в склада на фирма ‚,Ес Пи Ди“ ЕООД, гр. Перник.

•С писмо с изх. № 13/СЛУ-2538-518 от 16.07.2019г. до ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРНИК 2013“, изпълняваща работата по договор за строителство на обект „Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник“, е уведомен управителят за установени недостатъци и дефекти, като са изпратени приложени констативни протоколи.

•През 2019г. фирма „Ес Пи Ди“ ЕООД, гр. Перник е отправила запитване към фирма „Самел 90“ ЕООД, гр. Самоков, за ремонт на неработещите LED прожектори за подводно осветление, на което е получен отказ.

•При осигуряване на допълнителни средства извън Договор № 30/01.04.2019г. в размер на 5200 /пет хиляди и двеста/ лева, фирма „Ес Пи Ди“ ЕООД, гр. Перник е задължена да възстанови несветещото осветление, като се ангажира със срок до 31.07.2019г. да изпълни монтажа и същите да бъдат приведени в работен режим

Място за вашият банер

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени