mycomputer.BG

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Перник прие проектобюджета за 2020 година

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 418 | Брой коментари 0
12:10 31.10.2019

На извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Перник бе приет проектобюджета за 2020 година. Заседанието, председателствано от областния управител Ирена Соколова, се проведе при необходимия кворум с участието на кметовете на Перник, Ковачевци и Земен.

В дневния ред, състоящ се от една точка, беше разгледан и приет препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г., в размер на 22 085,00 лв., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК).

„Проектът на бюджет на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК" ООД – Перник за 2020 година е изготвен на база планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Основната му цел е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината. През 2020 година предстои извършването от ВиК оператора на една от най-големите в страната инвестиции с проект по ОП "Околна среда 2014-2020 г". С нея се предвижда повишаване на сигурността на водоподаването за гр. Перник и гр. Радомир, намаляване загубите на вода, както и повишена свързаност към канализационната мрежа. Тази приоритетна задача за ВиК оператора поставя приоритети и пред Асоциация по ВиК – Перник във връзка с контрола и мониторинга на сключения Договор и по отношение на приемане поетапното извършване на тази голяма по обем и стойност инвестиция.", заяви областният управител и председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия.

Общият размер на приходите в Проекта на Бюджет на Асоциацията за 2020 година е в размер на 63 100,00 лв., формирани както следва: вноска на държавата на стойност – 22 085,00 лв., вноски на общините – общо 41 015,00 лв.

Вноските на общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноска на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание, а именно: Община Перник с процентно разпределение равно на 47,31 % и вноска в размер на 29 852,61 лв.; Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноска в размер на 6 417,27 лв.; Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноска в размер на 2 132,78 лв.; Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноска в размер на 1 274,62 лв.; Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноска в размер на 845,54 лв.; Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноска в размер на 492,18 лв.

На заседанието общините поставиха въпроси относно възможността от кандидатстването на проекти свързани с изграждане и реконструкция на водоснабдителна мрежа и системи.

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени