Група по трудотерапия формира Фондация "П.У.Л.С."

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 205 | Брой коментари 0
07:56 30.06.2018

Отговаряйки на нуждата за комплексна подкрепа на пострадалите от насилие Фондация „П.У.Л.С.” предоставя комплес от грижи и подкпрепа за пострадалите от насилие. Над 150 човека са ползвали услугите на организацията от януари 2018 година до юни месец. 

През месец май беше формирана нова група по трудотерапия, целящи изграждане на капацитета на пострадалите от насилие и откриването на силните им страни. Участниците са   жени ползващи услугата  -център за социална рехабилитация и интеграция към организацията.

Групата се провежса с 8-10 човека като целта е да им бъдат предложени нови познания и начини на мислене, свързани соткриването на силните им страни,овладяване на подходящи умения, трудови навици, преодоляване на затруднения в намиране на работа, както и придобиване на знания по отношение на позитивното родителстване.

Всяка седмица в рамките на 2 часа се провежда група, която включва теоретична и дискусионна част, както и различни  ролеви игри.

Има редица заложение теми, които се очаква да бъдат разгледани и обсъдени в рамките на планираните дни и часове. На този етап  участниците са минали презтеми, насочени към запознаване  суслугите на Фондация П.У.Л.С.- мисията, целите и дейностите на организациятаи са обсъдили темата за  основните потребности при децата.

Предстои участниците да бъдат запознати с институциите и тяхната работа,свързана с подкрепа на лица и деца, както и да дискутират значими теми като: позитивното родителстване и каква е ролята на родителя в израстването на детето, диференциране на силните и слаби страни  при подбор на работна позиция, тяхнаталична мотивация за реализиране на пазара на труда и изграждане на умения за търсене на работа, съдействие и помощ по отношение на самото кандидатсване за работа и свързаните с него документи и не на последно мястотърсене на помощ при рискови ситуации на работното място – трафик, експлоатация, насилие.

Участниците в групата саизключително активни, с желаниезасподеляненаличенопит и савдъхновениотпредложенитетеми.Групата е затворена и в моментанесенабиратновиучастници.С частот участниците в групата се провеждат и индивидуални трудотерапевтични дейности. През месец септември ще се сформирла нова група по трудотерапия.

Трудотерапевтичните групи се реализират финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, проект «Личностно развитие срещу насилието»

 

Perfumes
 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Най-нови
Най-четени