mycomputer.BG

Денислав Захариев бе избран за представител на община Перник в Националното сдружение на общините в Република България

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 678 | Брой коментари 0
17:35 19.12.2019

Общински съвет-Перник определи Денислав Захариев за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, като представителя на Общински съвет-Перник.

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) представлява и защитава интересите на своите членове – общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. Чрез дейността си, НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и финанси.

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и допълва устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение; взема и други решения, съгласно правомощията му, посочени в устава.

Общото събрание се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко веднъж годишно. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени