750 лв. помощ за превенция и реинтеграция на детето в семейството

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 212 | Брой коментари 0
07:40 15.02.2019

Увеличение на максималния годишен размер на еднократната помощ за превенция и реинтеграция на детето в семейна среда до 750 лв. Това предлагат от социалното министерство с промените в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция.

Сега еднократна помощ се равнява на 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), който от 2018-а е 75 лв. Предложението е той да се равнява вече на 10-кратен размер да достига до 750 лв.

Еднократната помощ не е свързана с месечната издръжка и се отпуска, за да помогне при извънредни нужди в семейството.

С поправките в наредбата ксе променя срокът за предприемане на спешни мерки за предотвратяване на изоставянето при непотърсено от родителите дете, което е прието в лечебно заведение. Предлага се вместо досегашните 7 дни срокът да се скъси на 24 часа от деня, в който детето е трябвало да бъде изписано.

В доклада към наредбата на социалния министър Бисер Петков е посочено, че мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции ще се предприемат при постъпил сигнал за дете в риск от изоставяне или при подадено заявление в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) за настаняване на дете в специализирана институция. Дирекцията от своя страна ще може служебно да предприема мерки за реинтеграция в семейството, непосредствено след настаняване на детето извън семейството по административен ред, като ще се запази и възможността родителите да подават заявление.

Мерки за реинтеграция на детето в семейството могат да не се предприемат, когато е установено, че детето е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго унизително или нехуманно отношение или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, когато поведението на родителите създава опасност за живота и здравето на детето, както и ако те не сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето извън семейството.

С промяната се въвежда изискване за изготвяне на социален доклад след извършено проучване, който да включва заключение за наличие или липса на констатирани рискове от изоставяне и мотивирано предложение на социалния работник за предприемане на мерки за предотвратяване на изоставянето./Монитор

perfumeshop.BG

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени