mycomputer.BG

Без промяна в дохода за получаване на детски надбавки през 2020 година

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 321 | Брой коментари 0
14:32 28.10.2019

 

За следващата година се предвижда запазване на размера на средномесечния доход на член от семейството за достъп до помощи по Закона за семейни помощи за деца. За реализирането на политиката в областта на социалното включване, съществена част от която е материалната подкрепа за децата и семействата, за 2020 г. са предвидени 541,6 млн. лв., сочат разчетите на бюджета за 2020 година.

В проектобюджета за 2020 г. за делегираните от държавата социални дейности в общините са предвидени средства за текущи разходи в размер на 290,9 млн. лв., което е с 30 млн. лв. повече спрямо парите за 2019 година. Това е заложено в проектобюджета на държавния бюджет за следващата година.

За периода 2020-2022 г. приоритет остават оптимизиране на социалното подпомагане на уязвимите групи от населението, гарантиране на тяхната социална защита чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване ефективността на програмите и усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалните помощи в съответствие с динамично променящите се условия на средата. Общо планираните средства за 2020 г. за тази политика са в размер на 172,5 млн. лв., като от тях 121,2 млн. са за целеви помощи за отопление.

Общо средствата за политиката в подкрепа на хората с увреждания за 2020 г. са 559,5 млн. лв., като е отчетен ефекта от увеличението на линията на бедност при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания.

Стандартите са увеличени диференцирано: за специализираните институции за предоставяне на социални услуги с 10 на сто; за социалните услуги предоставяни в общността средното увеличение на стандартите е 14 на сто. С най-голямо увеличение са стандартите за центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - 20 на сто. Стандартите за защитените жилища на лица с увреждания и за центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания са увеличени с 15 процента, а тези за дневните центрове за деца и/или пълнолетни деца с увреждания са увеличени с 10 на сто.

Увеличение с 8 на сто имат стандартите за центровете за временно настаняване и за обществена подкрепа, за наблюдавано и преходно жилище, дневни центрове за стари хора и центрове за социална рехабилитация и интеграция, звено "Майка и бебе", центровете за работа с деца на улицата и приютите.

Капацитетът на социалните институции е увеличен общо с 380 броя места, което е в резултат на намаление на местата в специализираните институции с 333 броя и увеличение със 713 броя на местата в социалните услуги, предоставяни в общността в резултат на извършени компенсирани промени през 2019 г./ Дарик бг

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени