Coca Cola

Сурва 2013 година

Снимките са от Бела вода, Ярджиловци, Батановци и Габров дол