Коледно тържество за деца

Коледното тържество е организирано от Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - гр.Перник