Детска полицейска академия - среща с криминалисти

Събитието от ДПА беше организирано за ученици от 5 СОУ