Coca Cola

Ден втори - Фестивални шествия, 2 февруари