Благотворителен търг,СОУ "Д-р Петър Берон"

На 18.12.2012 година от 17 часа се състоя благотворителен търг в помощ на Мария