Coca Cola

"Фашинг" - бал с маски на ПМГ "Христо Смирненски"